Materiaalipankki

Uuden yhteisön aloittaminen – Ydinryhmä kokoon 3/3

Kohtaamisen tärkeys

Muutos alkoi, kun olimme erään johtoryhmän kanssa vuorokauden mittaisella leirillä ja päätimme antaa aikaa rukoukseen ja Jumalan kuunteluun. Leiri oli vahva hengellinen kokemus. Jumala todella puhui meille. Olin odottanut, että Hän puhuisi tulevista toiminnoista ja visioista, mutta Hän muistuttikin keskinäisen kohtaamisen merkityksestä, sisäisten kutsumusten löytämisen tärkeydestä ja avoimuudesta.

Aluksi minun suorittajakeskeisenä persoonana oli vaikea kuulla tätä viestiä. Ajattelin, että nyt menee arvokasta suunnitteluaikaa hukkaan. Lopulta aloin ymmärtää, mistä seurakunnan johtoryhmän työskentelyssä todella on kysymys. Ensisijaisia eivät ole käsiteltävät asiat, vaan ihmisten aito kohtaaminen. Sille on annettava aikaa jokaisessa johtoryhmän kokoontumisessa, sillä ydinryhmän tapa elää ja työskennellä luo koko yhteisön henkisen kulttuurin. Jos siis haluat rakentaa seurakunnan, jossa ihmiset tulevat aidosti kohdatuiksi, sen täytyy alkaa yhteisön johtoryhmästä ja sinusta sen johtajana.

Kohtaamisen kannalta on oleellista, että ydinryhmä kokoontuu tarpeeksi usein ja tarpeeksi pitkään. Omien yhteisöjeni johtotiimit ovat yleensä kokoontuneet kerran kuukaudessa. Tahti on hiukan liian harva, mutta vapaaehtoisten kanssa tuskin pystyy kovin paljon tiheämmin järjestämään aikaa – ydinryhmän jäsentenhän pitää jossain välissä johtaa myös omia tiimejään. Kerran kuussa on siis hyvä kompromissi. Tilannetta voi helpottaa varaamalla osaan kokouksista normaalia pidemmän ajan ja menemällä tällöin vaikka leirikeskukseen. Aikaa tarvitaan, koska hyvä tiimi syntyy kahdesta asiasta: suoritushaasteesta ja riittävästä ajasta yhdessä.

Ydinryhmän valitseminen

Yhteisön rakentaminen alkaa ydinryhmän kokoamisesta. Ydinryhmä on keskeinen myös yhteisön kasvaessa. Kukaan ei voi suoraan johtaa yli viittätoista ihmistä, ja siksi kannattaa koota pieni ydinryhmä silloinkin, kun yhteisössä on paljon jäseniä. Vaikka yhteisössä olisi tuhansia aktiivijäseniä, ydinryhmä pysyy noin kymmenhenkisenä ja koko suuren joukon johtaminen tapahtuu edelleen tämän pienen porukan kautta. Tosin tässä vaiheessa ydinryhmä koostunee pitkälti palkatuista työntekijöistä.

Ydinryhmän jäsenten valinta on kriittinen asia. Raamattukin varoittaa, ettei pidä liian helposti valtuuttaa ketään johtajaksi. Jeesus rukoili koko yön ennen kuin seuraavana aamuna valitsi itselleen 12 apostolia. Miksi siis me suhtautuisimme siihen yhtään kevyemmin? Valta on kuin kaikukoppa, se vahvistaa ihmisen huonojen puolien vaikutuksen. Väärä henkilö johtajana voi siis saada aikaan paljon pahaa.

Äänestys ei ole tarpeen

Ryhmän valitsemiseen on varmasti olemassa monia hyviä tapoja. Joku painottaa demokratiaa. Sen hyvänä puolena on, että se sitouttaa koko porukkaa, kun kaikki pääsevät vaikuttamaan johtajien valintaan. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että demokratia on aika riskaabeli tapa ydinryhmän valitsemiseen enkä usko, että Jeesus tai Paavali olisivat suostuneet äänestykseen opetuslastensa valinnassa.

Demokratian ongelma on myös, että ydinryhmän johtajien lahjavarustus voi muodostua millaiseksi tahansa, mikä taas vaikeuttaa tehokkaan työnjaon aikaansaamista. Itse en käytä äänestyksiä johtajien valinnassa kuin poikkeuksellisesti. On parempi, että yhteisön johtaja pidättää itsellään perimmäisen päätösvallan lähipiirinsä valinnassa. Tietenkin valinnan pitää olla läpinäkyvää ja päätöstä tehdessä on syytä kuunnella ihmisten mielipiteitä laajasti. Muuten muodostuu helposti kuva läpitunkemattomasta valtakabinetista, johon tavallisilla syntisillä ei ole asiaa.

Maxwellin 10 kriteeriä

Millä perusteilla ydinryhmäläiset pitäisi valita? Millaisia ihmisiä johtajiksi kannattaa ottaa? Tunnettu amerikkalainen pastori ja johtamiskouluttaja John C. Maxwell antaa hyvän listan ydinryhmään valittavien henkilöiden ominaisuuksista. Kun mietit, keitä nostat lähellesi, etsi heistä näitä ominaisuuksia.

1. Vaikuttavat toisiin

Johtaminen on vaikuttamista. Tarkkaile seurakuntalaisiasi ja pohdi kenen mielipiteet painavat, kenen seuraan ihmiset hakeutuvat, keneen turvautuvat ongelmatilanteissa jne. Lähipiiriin kannattaa kerätä mahdollisimman vaikuttavia persoonia, sillä vain sitä kautta oma työsi voi moninkertaistua.

2. Haastavat prosessiin

Vahvat johtajapersoonat saattavat joskus olla ärsyttäviä, sillä he kyseenalaistavat ja haastavat totuttuja toimintatapoja. He tulevat levottomiksi, jos asiat eivät etene ja poljetaan paikallaan. Siksi kai kirkossa käy vähän todella vahvoja vaikuttajia. Älä kuitenkaan arkaile ottaa lähipiiriisi haastavia tyyppejä, sillä heillä voi olla sinulle paljon annettavaa.

Omassa yhteisössäni oli kerran eräs todella lahjakas, mutta jotenkin nenäkäs persoona. Pitkään mietin, miten häntä tulisi johtaa. Kerran otin asian puheeksi rukouksessani ja kyselin Jeesukselta, mitä hänelle pitäisi tehdä. Sain vastaukseksi sanat: ”Tee hänelle, niin kuin minä tein Pietarille: ota hänet lähellesi!”. Tein työtä käskettyä ja otin kaverin silloiseen johtoryhmääni. Nyt kyseinen kaveri on pappi ja yksi kirkkomme tulevaisuuden toivoista.

3. Toteuttavat näkyä

Johtajat innostavat muita ideoillaan ja unelmillaan. Mutta mikä tärkeintä, aidot johtajat eivät vain puhu, vaan myös toimivat oma-aloitteisesti näkynsä puolesta. Etsi tällaista oma-aloitteisuutta.  

4. Tulevat toimeen ihmisten kanssa

Johtajuus on ihmissuhdetyötä ja hyvät johtajat ovat hyviä ihmisten kanssa. Etsi siksi sosiaalisia tapauksia – sanan positiivisessa mielessä. Ei kannata nostaa korokkeelle ihmisiä, joilla on vakavia ongelmia ihmissuhteissaan. He sotkevat seurakunnan ilmapiirin nopeasti.

5. Toimivat hyvin paineen alla

Johtajana joutuu kestämään painetta. Jos sinulla on mielessäsi potentiaalinen johtajapersoona, voit koetella hänen paineensietokykyään. Luo hänelle joskus sopivasti painetta ja katso miten hän reagoi. Luovuttaako hän – vai yrittääkö hän vaikeuksista huolimatta? Etsi sitkeyttä ja sisua; tahtoa mennä läpi harmaan kiven.

6. Ratkovat ongelmia

Johtaja joutuu ratkomaan paljon ongelmia, siksi kannattaa etsiä ihmisiä, jotka kykenevät tekemään näin itsenäisesti. 

7. Kommunikoivat tehokkaasti

Hyvät viestinnälliset taidot ovat tärkeitä, sillä ilman niitä muuten hyvä johtaja on rampa. Vaikka ihmisellä olisi kuinka upea näky ja loistavia ideoita, niistä ei ole mitään hyötyä, ellei hän pysty välittämään niitä ymmärrettävästi toisille. 

8. Ovat luottavaisia

Sisäisesti rikkinäinen johtaja heijastaa rikkinäisyytensä yhteisöön, jota hän johtaa. Siksi on tärkeää, että asetat johtajan asemaan vain tasapainoisia ja sisäisesti turvallisia ihmisiä. Sisäinen turvattomuus johtajassa johtaa vakaviin ongelmiin.

Olen joskus joutunut torjumaan muuten todella potentiaalisia tyyppejä, mutta joilla on selvästi ollut ongelmia itsetunnon kanssa tai he ovat olleet manipulatiivisia. Joskus näiden ihmisten torjuminen on hankalaa ja loukkaantumisia voi tulla. Ole kuitenkin tinkimätön tässä, sillä sisäisesti rikkinäisen ihmisen asettaminen johtajan rooliin voi olla katastrofaalista.

9. Positiivinen asenne

Asenne ratkaisee tiukassa paikassa ja hyvällä asenteella voi paikata monia muita puutteita. Etsi niitä, jotka levittävät hyvää ilmapiiriä ympärilleen ja innostavat muitakin.

10. Arvostavat tuloksia

Seurakunnissa touhutaan paljon mutta tulokset ovat usein laihoja. Hyvät johtajat ovat aidosti kiinnostuneita siitä, mitä saadaan aikaan. He haluavat tehdä maaleja. Etsi maalintekijöitä. Seurakunnan toiminta on liian tärkeää ollakseen vain harrastus muiden joukossa.

Kukaan ei täytä listaa täysin

Muistan, kun opiskelimme työntekijöiden kanssa yllä olevaa listaa. Tunnin päätyttyä eräs lahjakas työntekijä oli jotenkin masentuneen oloinen. Kun keskustelimme tarkemmin, hän sanoi, että kyseisen listan valossa hän ei taida olla itsekään sopiva johtajaksi. Ymmärsin, että kukaan ei täytä listaa täysin. Suhtaudu siis listaan ikään kuin tarkistuslistana tai suuntaviittana.

On tärkeää myös tajuta, että Jumala pystyy tekemään epätoivoisista luusereistakin sankareita. Usein hän toimiikin juuri näin, jotta kunnia menisi puhtaasti sinne minne se kuuluu. Varsinkin nuoria, monella tapaa kasvussaan vielä keskeneräisiä johtajia valitessasi pyydä Jumalalta lainaksi hänen silmälasejaan. Yritä nähdä ihmisiä Jeesuksen silmin: kenet hän valitsisi, kenessä on potentiaalia, kenellä on oikea sydän, vaikkei vielä taitoja…

Muut johtajien ominaisuudet

Johtajaominaisuuksien lisäksi ydintiimin valintaan vaikuttaa myös ihmisten muut lahjat. Kun itse vaikuttaa tiimin valintaan paljon, voi huomaamattaan tai jopa tietoisesti valita siihen ihmisiä, joiden kanssa itse viihtyy. Periaatteessa siinä ei ole mitään pahaa – lähipiiriinsä ei ehkä kannata ottaa henkilöä, jonka kanssa hermo palaa. Silti liiallinen homogeenisyys on yhteisön kannalta huono asia. Se rajoittaa yhteisön kasvua ja toiminnan laatua.

Jumala on luonut kaikki ihmiset erilaisiksi, jotta voisimme täydentää toisiamme. Raamatun kielikuvassa seurakunnasta Kristuksen ruumiina eräs ydinajatus on, että me tarvitsemme toisiamme. Kukaan meistä ei muodosta Kristuksen ruumista yksin, vaan jokainen tuo kokonaisuuteen yhden palan ja vasta kokonaisuuden kautta Kristus alkaa hahmottua. Siksi myös ydintiimin on edustettava erilaisia lahjoja ja erilaisia persoonallisuuksia.

Jos tiimissä on erilaisia persoonia, sen toiminta ei ehkä ole sosiaalisesti mahdollisimman helppoa. Kuitenkin tehokkuuden kannalta liiallinen samanlaisuus on ongelma. Jos kaikki tiimissä ovat huikeita visionäärejä, jotka liitelevät pää pilvissä, kuka silloin toteuttaa näkyä? Tai jos kaikki ovat vastuullisia pilkunviilaajia, kuka näkee kokonaiskuvan? Tai jos kaikki haluavat heti toimia, kuka muistaa suunnitella ja kysellä Jumalan tahtoa? Tiimiin täytyy löytää hedelmällinen sekoitus erilaisia persoonia ja lahjoja. Täytyy olla idealisteja, rukoilijoita, organisaattoreita, ihmissuhdepersoonia, älykköjä, puurtajia ja niin edelleen.

Sydämen asenne ratkaisee

Kaiken jälkeen haluan nostaa vielä sen kaikkein tärkeimmän kriteerin ydinryhmän valinnassa: sydämen asenteen. Yhteisössä johtajien tulee olla sydämeltään rehellisiä ja vilpittömiä. Heidän pitää kilvoitella kaikenlaista vipillisyyttä, juonittelua, vallanhimoa ja tuomiomieltä vastaan. Johtajilla tulee olla myös tunteva sydän, sillä seurakunnan rakentaminen on ytimeltään huolenpitoa. Johtajien sydänten pitää olla heikkojen puolella ja rakentaa yhteisöä seurakuntalaisten parhaaksi.

Kaikkein tärkein ominaisuus on kuitenkin syttynyt ja palava sydän, joka haluaa etsiä Jumalan tahtoa kaikessa. Hengelliseen kypsyyteen kuuluu antautuminen Kristukselle ja johtajan täytyy olla esikuva laumalleen ennen kaikkea tässä. Kun ydinryhmä haluaa vilpittömästi etsiä Jumalan tahtoa, ei homma voi mennä hukkaan. Jumalan siunaus seuraa niitä, jotka seuraavat Jeesusta kokosydämisesti. Uskaltaisin jopa sanoa, että jos sydämen asenne on kunnossa, kaikista muista kriteereistä voidaan tarvittaessa tinkiä. Jumalalla on enemmän käyttöä terveen sydämen omaavalle tumpelolle kuin superlahjakkaalle staralle, jonka sydän on kovettunut.

Kirjoittaja: Timo Pöyhönen

To be continued: Opetuslapseuttaminen

Share: